IBM SPSS Statistics – [Windows]

[ad_1]

SOFA Statistics

Thống kê SOFA là gói thống kê nguồn mở, tập trung vào tính dễ sử dụng, tìm hiểu khi bạn đi và đầu ra đẹp. Tên viết tắt của Statistics Open For All. Nó có giao diện người dùng đồ họa và có thể kết nối trực tiếp với MySQL, SQLite, MS Access và MS SQL …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

SOFA Statistics icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247