Humo-Gen – [Windows]

[ad_1]

Heredis

Heredis là một phần mềm phả hệ đầy đủ tính năng. – Gia đình ngay lập tức Heredis cung cấp ba góc độ khác nhau để hình dung gia đình bạn. Tab Gia đình ngay lập tức hiển thị tất cả các thành viên của gia đình trực tiếp (cha mẹ, vợ chồng, con cái, ông …

Thương mại

Android

Web

Windows

Mac

Heredis icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247