HTTPS Everywhere – [Windows]

[ad_1]

HTTPS Everywhere là một phần mở rộng trình duyệt được sản xuất dưới dạng hợp tác giữa Dự án Tor và Tổ chức biên giới điện tử. Nó mã hóa thông tin liên lạc của bạn với một số trang web lớn.

Nhiều trang web trên web cung cấp một số hỗ trợ hạn chế cho mã hóa qua HTTPS, nhưng gây khó khăn khi sử dụng. Chẳng hạn, họ có thể mặc định là HTTP không được mã hóa hoặc điền vào các trang được mã hóa bằng các liên kết quay lại trang web không được mã hóa.

Tiện ích mở rộng HTTPS Everywhere khắc phục các sự cố này bằng cách viết lại tất cả các yêu cầu tới các trang web này thành HTTPS.

HTTPS ở mọi nơi chỉ có thể bảo vệ bạn khi bạn đang sử dụng các trang web hỗ trợ HTTPS và HTTPS ở mọi nơi bao gồm các quy tắc.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247