HTML-Kit – [Windows]

[ad_1]

Bluefish Editor

Bluefish là một trình soạn thảo mạnh mẽ nhắm vào các lập trình viên và thiết kế web, với nhiều tùy chọn để viết trang web, tập lệnh và mã lập trình. Bluefish hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và đánh dấu, và nó tập trung vào chỉnh sửa các trang web độ…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

Bluefish Editor icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247