HTerm – [Windows]

[ad_1]

HyperTerminal

HyperTerminal là trình giả lập thiết bị đầu cuối có khả năng kết nối với các hệ thống thông qua Mạng TCP / IP, Modem quay số và cổng COM. Cho đến Windows XP, nó được bao gồm trong hệ điều hành, nhưng, bắt đầu từ Windows Vista, nó phải được mua riêng.

Thương mại

Windows

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247