HiSuite – [Windows]

[ad_1]

SyncMate

SyncMate đồng bộ dữ liệu trên máy Mac với thiết bị Android và iOS, dịch vụ Windows (tài khoản Outlook, Office 365 Business và Office 365 Home), các tài khoản Mac, Google, Dropbox và iCloud khác, mọi thiết bị lưu trữ được gắn, thiết bị MTP. SyncMate …

Freemium

Mac

SyncMate icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247