Helio Workstation – [Windows]

[ad_1]

Odesi

Odesi giúp bạn viết các bài hát nóng. Nó xuất kết quả sang tệp Audio và MIDI, vì vậy bạn có thể sử dụng kết quả cuối cùng ngay lập tức. Các tệp MIDI bạn tạo trong Odesi sẽ mở hoàn hảo bên trong Ableton Live, Logic Pro, Reason, Pro Tools hoặc bất kỳ …

Thương mại

Steam

Windows

Odesi icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247