Hancom Office – [Windows]

[ad_1]

Calligra Suite

Calligra Suite là một bộ nghệ thuật đồ họa và văn phòng do KDE tạo ra từ KOffice vào năm 2010. Nó có sẵn cho máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Nó chứa các ứng dụng để xử lý văn bản, bảng tính, trình bày, cơ sở dữ liệu, đồ họa …

Mã nguồn mở

Miễn phí

KDE

BSD

Linux

Calligra Suite icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247