Growl for Windows – [Windows]

[ad_1]

Specto

Specto là một ứng dụng máy tính để bàn sẽ theo dõi các sự kiện có thể định cấu hình (như cập nhật trang web, email, thay đổi tệp và thư mục, quy trình hệ thống, v.v.) và sau đó kích hoạt thông báo. Ví dụ: Specto có thể xem một trang web để cập nhật …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

Specto icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247