GRASS GIS – [Windows]

[ad_1]

gvSIG Desktop

gvSIG là một Hệ thống thông tin địa lý (GIS), nghĩa là một ứng dụng máy tính để bàn được thiết kế để nắm bắt, lưu trữ, xử lý, phân tích và triển khai bất kỳ loại thông tin địa lý tham chiếu nào để giải quyết các vấn đề về quản lý và lập kế hoạch phứ…

Miễn phí

Linux

Windows

Mac

gvSIG Desktop icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247