Grafana – [Windows]

[ad_1]

Grafana cung cấp một cách mạnh mẽ và thanh lịch để tạo, khám phá và chia sẻ bảng điều khiển và dữ liệu với nhóm của bạn và thế giới.

Grafana được sử dụng phổ biến nhất để trực quan hóa dữ liệu chuỗi thời gian cho cơ sở hạ tầng Internet và phân tích ứng dụng, nhưng nhiều người sử dụng nó trong các lĩnh vực khác bao gồm cảm biến công nghiệp, tự động hóa gia đình, thời tiết và kiểm soát quá trình.

Grafana hoạt động với Graphite, Elaticsearch, Cloudwatch, Prometheus, InfluxDB và hơn thế nữa.

Grafana có các bảng dữ liệu và nguồn dữ liệu có thể cắm được cho phép mở rộng dễ dàng và nhiều bảng khác nhau, bao gồm các bảng biểu đồ có đầy đủ tính năng với các tùy chọn trực quan phong phú. Có hỗ trợ cho nhiều nguồn dữ liệu chuỗi thời gian phổ biến nhất.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247