Gourmet Recipe Manager – [Windows]

[ad_1]

ChickenPing

Công thức tổ chức cho Windows và Windows Mobile. Tạo danh sách mua sắm, tìm kiếm công thức nấu ăn và nhập khẩu dễ dàng. Các tính năng khác bao gồm xuất bản ảnh tự động lên Flickr hoặc Picasa, cơ sở dữ liệu dinh dưỡng và thay thế, nhập nhiều định dạn…

Thương mại

Windows Mobile

Windows

ChickenPing icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247