Gource – [Windows]

[ad_1]

CodeFlower

CodeFlower trực quan hóa các kho lưu trữ nguồn bằng cách sử dụng cây tương tác. Mỗi đĩa đại diện cho một tệp, với bán kính tỷ lệ với số dòng mã (loc). Tất cả kết xuất được thực hiện phía máy khách, bằng JavaScript. Hãy thử di chuột vào các nút để xe…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Self-Hosted

Web

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247