GoToAssist – [Windows]

[ad_1]

InvGate Service Desk

InvGate Service Desk là một giải pháp sẵn sàng cho ITIL dựa trên web với giao diện người dùng chưa từng có. Cấu hình không có mã cho các quy trình Sự cố, Sự cố, Thay đổi, Tài sản & Kiến thức. Quản lý vé thông minh, tự động hóa quy trình làm việc…

Thương mại

iPad

Android Tablet

iPhone

Android

Web

Linux

Windows

Mac

InvGate Service Desk icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247