Google Chrome Frame – [Windows]

[ad_1]

Google Chrome Frame là một plugin miễn phí cho phép các ứng dụng web chạy Google Chrome trong Internet Explorer, cho phép Javascript nhanh hơn và hỗ trợ tốt hơn cho HTML5.

Chrome Frame không yêu cầu quyền quản trị để cài đặt. Nếu bạn là nhà phát triển web, việc bật Chrome Frame cho trang web của bạn rất đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là thêm một thẻ vào các trang của mình và phát hiện xem người dùng của bạn đã cài đặt Google Chrome Frame chưa.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247