Gogs – [Windows]

[ad_1]

Sourcegraph

Mạnh mẽ, tìm kiếm mã tức thì trên tất cả các mã của bạn: * Tìm kiếm trong tệp và khác bằng cách sử dụng các thuật ngữ đơn giản, biểu thức chính quy và các bộ lọc khác. * Đồng bộ hóa kho lưu trữ với máy chủ mã của bạn và hỗ trợ tìm kiếm bất kỳ cam kế…

Mã nguồn mở

Freemium

Firefox

Atom

Sublime Text

IntelliJ IDEA

Visual Studio Code

Safari

Chrome

BSD

Web

Linux

Mac

Sourcegraph icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247