gMKVExtractGUI – [Windows]

[ad_1]

MKVCleaver

Ban đầu, ý tưởng đến với tôi từ việc sử dụng OGMcleaver của Tamas Kurucsai. MKVcleaver là GUI (Giao diện người dùng đồ họa) cho mkvtoolnix, được thiết kế để trích xuất dữ liệu từ các tệp MKV. Nó có thể được sử dụng trong chế độ hàng loạt (tải và trí…

Miễn phí cá nhân

Windows

MKVCleaver icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247