GMap.NET – [Windows]

[ad_1]

GMap.NET là điều khiển .NET tuyệt vời và mạnh mẽ, miễn phí, đa nền tảng. Cho phép sử dụng định tuyến, mã hóa địa lý, chỉ đường và bản đồ từ Google, Yahoo!, Bing, OpenStreetMap, ArcGIS, Pergo, SigPac, Yandex, Mapy.cz, Maps.lt, iKarte.lv, NearMap, OviMap, CloudMade, WikiMapia, MapQuest Biểu mẫu & Trình bày, hỗ trợ bộ nhớ đệm và chạy trên windows mobile!

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247