GlobalizeIt – [Windows]

[ad_1]

GlobalizeIt là một nền tảng toàn cầu hóa dựa trên đám mây cho các trang web. Với GlobalizeIt, trang web của bạn có thể chỉnh sửa. Biên dịch viên, biên tập viên và nhà thiết kế hợp tác với nhau để dịch văn bản trực tiếp trên trang và thao tác trực quan hình ảnh và phân khúc cho thị trường mục tiêu. Sau đó, những thay đổi có thể được công bố trực tiếp ngay lập tức. Nó cũng xử lý ngày, số, chuyển đổi tiền tệ, phát hành liên tục, và nhiều hơn nữa. Với GlobalizeIt, bạn có thể phát trực tiếp trong vài ngày – không có sự tham gia của lập trình viên. Kiểm tra chúng tôi ra ngày hôm nay!

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247