Glasgow Haskell Compiler – [Windows]

[ad_1]

Hugs

Hugs là một trình thông dịch Haskell nhỏ, di động được viết bằng C chạy trên hầu hết mọi máy. Hugs được sử dụng tốt nhất như một hệ thống phát triển chương trình Haskell: nó tự hào có khả năng giải thích mã nguồn cực nhanh, hỗ trợ giải thích gia tăn…

Mã nguồn mở

Miễn phí

BSD

Linux

Windows

Mac

Hugs icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247