gitg – [Windows]

[ad_1]

gitg là trình xem kho lưu trữ git nhắm mục tiêu gtk + / Gnome. Một trong những mục tiêu chính của nó là cung cấp trải nghiệm người dùng thống nhất hơn cho các mặt trận git trên nhiều máy tính để bàn. Nó không phải là viết một ứng dụng đa nền tảng, mà bằng sự cộng tác chặt chẽ với các máy khách tương tự cho các hệ điều hành khác (như GitX cho OS X).

gitg nhắm mục tiêu các trường hợp hữu ích để cung cấp biểu diễn đồ họa của dữ liệu hoặc hành động của git. Khung nhìn lịch sử là một ví dụ điển hình trong đó biểu diễn đồ họa giúp có được cái nhìn tổng quan về kho lưu trữ. gitg không nhằm mục đích trở thành một công cụ tiên tiến cho phép truy cập mọi tính năng của git thông qua giao diện đồ họa, tuy nhiên, nó sẽ cố gắng kết hợp các hành động phổ biến có thể yêu cầu nhiều hành động trên dòng lệnh (như dàn dựng, không dàn dựng, hoàn nguyên và cam kết).

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247