GFI Backup – [Windows]

[ad_1]

Backup4all

Backup4all, phần mềm sao lưu thực hiện sao lưu gia tăng, sao lưu vi sai, sao lưu toàn bộ và nhân bản sang DVD, DVD-RW, CD, CD-RW, Blu-ray, HD-DVD, Ổ đĩa hai lớp, USB, mạng và sao lưu vào FTP. Sao lưu các tệp đang mở, mã hóa các bản sao lưu, gửi thôn…

Thương mại

Windows

Backup4all icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247