Genome Compiler – [Windows]

[ad_1]

PDRAW32

Phần mềm khoa học cho các nhà sinh học phân tử. Thực hiện nhân bản DNA ảo, phân tích DNA cho các enzyme hạn chế, enzyme homing và các vị trí mồi, các vị trí methyl hóa đập và dcm, tìm và dịch các khung đọc mở. Tính toán nhiệt độ ủ cho PCR. Tạo các l…

Freemium

Linux

Windows

Mac

PDRAW32 icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247