GeniXCMS – [Windows]

[ad_1]

GeniXCMS là một Khung và Hệ thống quản lý nội dung dựa trên PHP (CMSF). Đó là một CMSF đơn giản và gọn nhẹ. Rất thích hợp cho nhà phát triển PHP trung cấp đến Nhà phát triển nâng cao. Một số cấu hình thủ công là cần thiết để làm cho ứng dụng này hoạt động.

CMSF này là điểm khởi đầu để xây dựng các ứng dụng trực tuyến của riêng bạn. Với trình quản lý Người dùng đã xây dựng, Trình quản lý nội dung (Bài đăng, Trang), Trình quản lý menu, v.v … giúp bạn dễ dàng thêm mã của riêng mình và xây dựng các ứng dụng web tùy chỉnh của riêng bạn.

Tín dụng

GeniXCMS đang sử dụng một số FOSS (phần mềm miễn phí và mã nguồn mở) như:

Bootstrap Twitter,
Trình soạn thảo văn bản Summernote,
JQuery,
PHP
MySQL
Quản trị viên SB 2,
Vân vân.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247