GanttProject – [Windows]

[ad_1]

Gantter

Gantter là một ứng dụng lập kế hoạch và quản lý dự án chạy từ trình duyệt web. Với Gantter, bạn có thể thực hiện những việc tương tự bạn làm trong Microsoft Project theo cách tương tự: lập kế hoạch cho dự án của bạn, xem xét kế hoạch của bạn bằng bi…

Thương mại

Software as a Service (SaaS)

Web

Gantter icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247