FunkLoad – [Windows]

[ad_1]

FunkLoad là một trình kiểm tra web chức năng và tải, được viết bằng Python, có các trường hợp sử dụng chính là:

* Kiểm tra chức năng của các dự án web, và do đó kiểm tra hồi quy là tốt.
* Kiểm tra hiệu suất: bằng cách tải ứng dụng web và giám sát các máy chủ của bạn, nó giúp bạn xác định chính xác các tắc nghẽn, đưa ra một báo cáo chi tiết về đo lường hiệu suất.
* Công cụ kiểm tra tải để phát hiện ra các lỗi không xuất hiện trong kiểm tra chữ thảo, như kiểm tra khối lượng hoặc kiểm tra tuổi thọ.
* Công cụ kiểm tra căng thẳng để áp đảo các tài nguyên ứng dụng web và kiểm tra khả năng phục hồi của ứng dụng.
* Viết các tác nhân web bằng cách viết kịch bản bất kỳ tác vụ lặp đi lặp lại trên web, như kiểm tra xem một trang web còn sống hay không.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247