FreeScout – [Windows]

[ad_1]

Kayako

Kayako là phần mềm dịch vụ khách hàng dễ dàng giúp các nhóm làm việc hiệu quả hơn và xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Cung cấp hỗ trợ qua email, trò chuyện trực tiếp, Facebook, Twitter và cung cấp Trung tâm trợ giúp 24/7. Trung tâm trợ giúp…

Thương mại

iPad

Windows Phone

Android Tablet

Blackberry

iPhone

Android

Web

Linux

Windows

Mac

Kayako icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247