Freehold – [Windows]

[ad_1]

Freehold – Một nền tảng mở, an toàn và nhẹ cho các tệp và dữ liệu của bạn.

Nhẹ và nhanh: Freehold có thể chạy hiệu quả trên mọi thứ, từ Raspberry Pi đến VPS đa lõi.

Giữ các tệp của bạn ở chế độ Đồng bộ hóa: Sử dụng Freehold-Sync để đồng bộ hóa các tệp trên máy tính để bàn của bạn với phiên bản miễn phí của bạn để mở và thay thế Dropbox / Google Drive an toàn của riêng bạn.

Dễ dàng quản lý tệp và dữ liệu của bạn: Freehold đi kèm với một bộ các ứng dụng cốt lõi bao gồm chức năng quản lý các tệp của bạn, dữ liệu ứng dụng của bạn và chính đối tượng lưu trữ.

Mở rộng: Các ứng dụng được xây dựng trên các công nghệ web và có thể được cài đặt từ bất cứ đâu. API REST đơn giản của Freehold có thể được sử dụng từ bất kỳ ngôn ngữ hoặc nền tảng nào và thư viện máy khách Go đã tồn tại để tích hợp với các ứng dụng Go.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247