FreeCol – [Windows]

[ad_1]

C-evo

C-evo là một trò chơi xây dựng đế chế phần mềm miễn phí cho Windows Với phạm vi thời gian vài nghìn năm, nó bao gồm các khía cạnh thăm dò và mở rộng, công nghiệp và nông nghiệp, chiến tranh và ngoại giao, khoa học và quản trị. C-evo tuân theo tinh t…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows

C-evo icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247