Free 3D Photo Maker – [Windows]

[ad_1]

Trình tạo ảnh 3D miễn phí. Tự tạo nội dung 3D!

Chương trình này cực kỳ đơn giản trong cách sử dụng. Để tạo hình ảnh 3D, bạn cần chụp hai bức ảnh của một đối tượng vẫn được đặt với một dịch chuyển ngang nhỏ. Thông thường khoảng cách phải khoảng 2-3 inch để có cảnh phù hợp.

Cả hai bức ảnh được chèn vào chương trình và giây tiếp theo, hình ảnh 3D được tạo ở vị trí bạn xác định trên PC. Xin lưu ý rằng để xem hình ảnh 3D đầu ra, cần phải sử dụng kính anaglyph âm thanh nổi.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247