Font Runner – [Windows]

[ad_1]

Nếu bạn có một bộ sưu tập lớn các phông chữ, việc giữ tất cả chúng trong thư mục Phông chữ Windows của bạn có thể rất nặng nề và chậm chạp. Với Font Runner, bạn có thể quản lý các tệp phông chữ của mình bằng cách giữ chúng trong các thư mục bạn chọn.

Duyệt qua bộ sưu tập phông chữ của bạn một cách nhanh chóng để giúp bạn tìm thấy đúng phông chữ phù hợp cho bất kỳ dự án nào. Sắp xếp các phông chữ của bạn một cách dễ dàng kéo và thả; biên mục chúng vào các thư mục và dự án khác nhau. Tìm kiếm phông chữ của bạn theo tên, tương tự hoặc theo ký tự. Ngoài ra, xem trước phông chữ của bạn bên trong Font Runner hoặc bằng cách cung cấp chúng cho các ứng dụng khác. Cuối cùng, Font Runner cung cấp cho bạn khả năng tạo các bản in các phông chữ của bạn để bạn có thể xem qua chúng một cách dễ dàng.

Bạn có thể làm tất cả điều này – mà không cần đặt phông chữ của bạn vào thư mục Phông chữ Windows.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247