Folderico – [Windows]

[ad_1]

Bee Icons

Biểu tượng Bee có thể thay thế hầu hết mọi biểu tượng hệ thống bằng phiên bản cải tiến và phong cách hơn. Bạn có thể thay đổi các biểu tượng Desktop, Start Menu, Hard, Floppy và Compact Disk. Bạn cũng có thể gán chữ tượng hình duy nhất cho bất kỳ lo…

Thương mại

Windows

Bee Icons icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247