FolderChangesView – [Windows]

[ad_1]

DiskPulse

DiskPulse là một giải pháp giám sát thay đổi đĩa thời gian thực cho phép một người giám sát một hoặc nhiều đĩa hoặc thư mục, lưu báo cáo và thống kê giám sát thay đổi đĩa, xuất các thay đổi được phát hiện sang cơ sở dữ liệu SQL tập trung, thực hiện …

Thương mại

Windows

DiskPulse icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247