FluffyApp – [Windows]

[ad_1]

NoCap

NoCap giúp chia sẻ tệp và ảnh chụp màn hình của bạn nhanh chóng dễ dàng. NoCap hoàn toàn không có mũ và bắt, mà không cần dựa vào máy chủ gốc để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, nó hỗ trợ các dịch vụ chia sẻ và tải lên tệp nổi tiếng bao gồm, Imgur, Image…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows

NoCap icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247