Find That Email – [Windows]

[ad_1]

Tìm địa chỉ email của những người ra quyết định trong hàng triệu công ty trên toàn thế giới.

Các tính năng chính:

– Tiện ích mở rộng trình duyệt (để bạn có thể tìm kiếm trực tiếp từ LinkedIn).
– Xây dựng danh sách và gửi sau đó đến Salesforce, Zoho, Yesware và MailChimp.
– Xác minh email hàng loạt và tìm kiếm.

FindThat khác với các giải pháp tìm email khác như thế nào?

Các dịch vụ khác sử dụng dữ liệu có sẵn công khai có thể tìm thấy trên web để tìm email hoặc đoán định dạng email (Firstname.lastname, lastname.firstname, v.v.). Kết quả FindThat không dựa trên dữ liệu có sẵn mà thay vào đó sử dụng hơn 100 nguồn dữ liệu đáng tin cậy khác nhau, có nghĩa là bạn chỉ nhận được email chính xác và bạn có thể tìm kiếm các email không có sẵn công khai.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247