Find And Run Robot – [Windows]

[ad_1]

Quickdroid Search

Nhanh chóng tìm kiếm, tìm và khởi chạy các ứng dụng, danh bạ, dấu trang, nghệ sĩ, album và bài hát trên điện thoại Android của bạn. Quickdroid giống như Quicksilver cho Mac OS X, Launchy cho Microsoft Windows hoặc Gnome Do cho Linux. Nó cũng bao gồm…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Android

Quickdroid Search icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247