Finalbird – [Windows]

[ad_1]

Finalbird là một chương trình miễn phí để luôn đạt các thư mục, tệp và chương trình cần thiết, để hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Finalbird cung cấp quyền truy cập nhanh vào các thư mục yêu thích, thư mục gần đây, chương trình yêu thích, tệp gần đây … từ bất cứ nơi nào bạn cần:
• từ hộp thoại (mở, lưu dưới dạng)
• từ menu Bắt đầu
• từ menu bật lên (bằng cách bấm giữa hoặc phím tắt)
• từ thanh khởi động nhanh
• từ Tổng chỉ huy

Finalbird cho phép khôi phục menu Start trong Windows 8 và khôi phục thanh khởi động nhanh trong Windows 7 hoặc các phiên bản mới hơn.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247