FileZilla Server – [Windows]

[ad_1]

SFTPPlus

SFTPPlus cung cấp phần mềm máy chủ và máy khách để chuyển tập tin được quản lý bằng các giao thức SFTP, FTPS, FTP / S, HTTPS, SSH, OpenPGP , SCP. Hỗ trợ Windows, Linux, Solaris, AIX, HPUX.

Thương mại

OpenPGP

Solaris

Linux

Windows

SFTPPlus icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247