FileVista – [Windows]

[ad_1]

FileVista biến trang web của bạn thành một máy chủ tệp web trong vài phút và cho phép bạn chia sẻ tệp với khách hàng hoặc nhân viên của mình bằng bất kỳ trình duyệt hoặc thiết bị nào.

– Chia sẻ tập tin với khách hàng hoặc nhân viên của bạn trên trang web của bạn.

– Lưu trữ các tập tin bí mật của bạn trên máy chủ của riêng bạn và có toàn quyền kiểm soát chúng.

– Cho phép người dùng của bạn truy cập, tải lên và sắp xếp các tài liệu từ mọi nơi chỉ với trình duyệt web một cách an toàn.

– Xem trước tài liệu (hơn 50 định dạng tệp, bao gồm PDF & Microsoft Office), hình ảnh, âm thanh và video.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247