FileMaker Pro Advanced – [Windows]

[ad_1]

FileMaker Pro Advanced là công cụ bạn sử dụng để tạo một ứng dụng tùy chỉnh. Bạn cũng sử dụng FileMaker Pro Advanced để truy cập ứng dụng của mình trên máy tính Windows hoặc Mac. Bắt đầu bằng cách nhập dữ liệu từ bảng tính hoặc sử dụng ứng dụng Starter tích hợp để quản lý danh bạ, kho lưu trữ, cuộc họp và hơn thế nữa. Hoặc thậm chí nhanh chóng xây dựng một ứng dụng mới ngay từ đầu.

FileMaker Pro Advanced bao gồm một bộ công cụ nâng cao để giúp bạn thiết kế và phát triển các ứng dụng tùy chỉnh nhanh hơn và dễ dàng hơn. Ngoài ra, bạn sẽ có được khả năng phân tích mạnh mẽ, các công cụ chẩn đoán mạnh mẽ và hơn thế nữa.

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247