FHEM – [Windows]

[ad_1]

Homegear

Homegear hiện hỗ trợ các hệ thống sau: KNX, EnOcean, Beckhoff BK90x0, HomeMatic BidCoS, HomeMatic Wired, Insteon, Philips Hue, Sonos, MAX!, Intertechno, Kodi, camera IP, sắp tới … Homegear có các giao diện sau để kiểm soát thiết bị của bạn, tất cả…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Raspberry Pi

Linux

Homegear icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247