Explorer++ – [Windows]

[ad_1]

xplorer²

xplorer² là trình quản lý tệp trên máy tính để bàn kết hợp sự đơn giản của windows explorer với tốc độ và hiệu quả của trình quản lý tệp chính thống khung kép truyền thống, giúp bạn làm việc hiệu quả với tài liệu, hình ảnh, nhạc, mã nguồn và các tệp…

Freemium

Windows

xplorer² icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247