Exim – [Windows]

[ad_1]

Courier-MTA

Tác nhân chuyển thư Courier (MTA) là một máy chủ thư / nhóm phần mềm tích hợp dựa trên các giao thức hàng hóa mở, chẳng hạn như ESMTP, IMAP, POP3, LDAP, SSL và HTTP. Chuyển phát nhanh cung cấp ESMTP, IMAP, POP3, webmail và các dịch vụ danh sách gửi …

Mã nguồn mở

Miễn phí

Self-Hosted

BSD

Linux

Mac

Courier-MTA icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247