ExamDiff Pro – [Windows]

[ad_1]

Bacula

Bacula là một bộ Mã nguồn mở, sẵn sàng cho doanh nghiệp, các chương trình máy tính cho phép bạn (hoặc quản trị viên hệ thống) quản lý sao lưu, phục hồi và xác minh dữ liệu máy tính trên một mạng các loại máy tính khác nhau. Bacula tương đối dễ sử dụ…

Mã nguồn mở

Miễn phí

OpenBSD

FreeBSD

Linux

Windows

Mac

Bacula icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247