Emscripten – [Windows]

[ad_1]

Emscripten là trình biên dịch LLVM sang JavaScript. Nó lấy mã bit LLVM (có thể được tạo từ C / C ++ bằng Clang hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác có thể được chuyển đổi thành mã bit LLVM) và biên dịch mã đó thành JavaScript, có thể chạy trên web (hoặc bất kỳ nơi nào khác JavaScript có thể chạy).

Sử dụng Emscripten, bạn có thể

* Biên dịch mã C và C ++ thành JavaScript và chạy mã đó trên web
* Chạy mã bằng các ngôn ngữ như Python, bằng cách biên dịch CPython từ C sang JavaScript và diễn giải mã trong đó trên web

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247