[email protected] KillDisk – [Windows]

[ad_1]

wipe

lau là một lệnh nhỏ để xóa an toàn các tệp khỏi phương tiện từ tính. Nó biên dịch dưới nhiều nền tảng unix khác nhau, bao gồm Linux 2. *, (Open, Net, Free) BSD, aix 4.1, SunOS 5.5.1, Solaris 2.6. lau được phát hành theo GPL. Các gói được biên dịch s…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Linux

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247