elasticsearch – [Windows]

[ad_1]

Apache Solr

Solr là một máy chủ tìm kiếm doanh nghiệp nguồn mở dựa trên thư viện tìm kiếm Lucene, với các API XML / HTTP và JSON. Các tính năng chính của nó bao gồm tìm kiếm toàn văn bản mạnh mẽ, đánh dấu nhấn, tìm kiếm theo khía cạnh, phân cụm động, tích hợp c…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Microsoft Azure

Linux

Windows

Mac

Apache Solr icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247