Dynalist – [Windows]

[ad_1]

Fargo

Fargo là một ý tưởng đơn giản outlan, notepad, danh sách việc cần làm, công cụ viết blog, người tổ chức dự án. Đây là một ứng dụng HTML 5, được viết bằng JavaScript, chạy trong mọi trình duyệt tương thích, bao gồm Chrome, Safari, Firefox, Microsoft …

Miễn phí

Dropbox

Web

Fargo icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247