Duplicate & Same Files Searcher – [Windows]

[ad_1]

Bad Peggy

Bad Peggy quét hình ảnh JPEG để tìm ra thiệt hại và các nhược điểm khác, đồng thời hiển thị kết quả và hình ảnh. Nó cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy các tệp bị hỏng như vậy, kiểm tra và sau đó xóa hoặc di chuyển chúng đến một vị trí khác.

Mã nguồn mở

Miễn phí

Java Mobile

Linux

Windows

Mac

Bad Peggy icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247