Duplicate Photo Finder – [Windows]

[ad_1]

AntiDupl

AntiDupl.NET có thể tìm và hiển thị hình ảnh trùng lặp ở các định dạng đồ họa chính: JPEG, GIF, TIFF, BMP và PNG. Việc so sánh dựa trên nội dung của các tệp, vì vậy chương trình có thể tìm thấy không chỉ gần như giống hệt nhau, mà còn có hình ảnh tư…

Mã nguồn mở

Miễn phí

Windows

AntiDupl icon

[ad_2] Dịch vụ gia công phần mềm windows: 0849.247.247